ARKITEKT PER DYBRO

ARKITEKTUR

Bygherrerådgivning

Per Dybro har siden 2008 arbejdet med bygherrerådgivning.

 

Ombygning af Plejehjemmet Lions Park Frederiksborg 2008-2010.

Rådgivningen består af: programmering af opgavens indhold, udbud i totalentreprisekonkurrence, vurdering og gennemførelse af byggeriet.

Eksisterende, utidssvarende bygning blev ombygget og påbygget en etage med plads til i alt 30 plejehjemsbeboere. ca. 3.000 m².

Opgaven blev udført i samarbejde med ingeniørfirmaet Strange Consult Aps, Køge.

BYGHERRERÅDGIVNING

STATENS KUNSTFOND

 

Ombygning af Plejehjemmet Lions Park Birkerød 2009- (byggeriet er under opførelse).

Rådgivningen består af: programmering af opgavens indhold, udarbejdelse af lokalplangrundlag, udbud i totalentreprisekonkurrence, vurdering og gennemførelse.

Eksisterende, utidssvarende og ét-etages bygninger bliver nedrevet etapevis og nye to-etages bygninger opført til plejehjem og aktivitetscenter.

Beboerne overflyttes til nye bygninger etapevis, så genhusning undgås. Samlet størrelse ca. 6.500 m² med plads til i alt 91 plejehjemsbeboere.

Opgaven bliver udført i samarbejde med ingeniørfirmaet Strange Consult Aps, Køge.

UNDERVISNING