ARKITEKT PER DYBRO

CV

 

                                          Navn: Per Dybro

                                          Født: 18. juni 1954

                                          Uddannelse: Byggeøkonom MDB (2002), Arkitekt MAA, Arkitektskolen i Aarhus (1982)

                                          Firma: Selvstændig tegnestue siden 2007. Arkitekt Per Dybro m.a.a.

                                          Tidligere: Arkitema (1989-2007), H. Hoffmann & Sønner (1984-89), GK Byg ApS (1982–84)

 

Kompetencer

Fra selvstændig virksomhed: I min selvstændige virksomhed har jeg prioriteret at engagere mig i opgaver, hvor jeg på flere fronter har kunnet drage nytte af mine ”optjente” kompetencer. Dette har resulteret i en bred vifte af forskellige opgaver – og opgavetyper. Som gengivet i mine udvalgte referencer som selvstændig, spænder disse fra traditionelt arkitektarbejde (skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn) over produktudvikling, bygherrerådgivning og arbejdet som Byggefaglig Konsulent for Statens Kunstfond til undervisning og forelæsning/foredrag.

Nysgerrig interesse i forhold til nye opgaveområder er for mig essentielt i mit arbejde. Gennem nysgerrighed og interesse sikrer man efter min mening personlig udvikling og et afvekslende arbejdsliv.

 

Fra ansættelsen i Arkitema: Per Dybro er respekteret og vellidt som projektleder; både på grund af hans faglige dygtighed, lydhørhed over for andre mennesker og et smittende humør. Disse egenskaber kombineret med hans store projektmæssige erfaring samt forståelse og respekt for både proces og udførelse gør, at han ofte er indgået i opgaver, hvor der er fokus på tæt og tværfagligt samarbejde – med såvel andre rådgivere som brugere og håndværkere. Per Dybro evner at få alle implicerede til at trække i den samme retning – i projektets interesse.

Fra hans ansættelse i Arkitema skal her blandt andet nævnes hans rolle som projektleder og projekteringsleder i PPU-projektet Vognfjederen og det nye plejecenter Skovgade i Middelfart. I begge projekter har Per Dybro stået for programmering af opgaven sammen med brugerne, forhandlinger med myndigheder og de politiske udvalg i de to kommuner, det tætte samarbejde med en stor brugergruppe – en proces han styrede frem til et tilfredsstillende resultat for alle parter.

Per Dybro var endvidere i en årrække fra 1991 til 1996 ansvarlig for Arkitemas udenlandske projekter, med gennemførte byggesager i Tyskland – samt forslag og projekter i Letland, Slovakiet og Polen

 

Udvalgte referencer

Selvstændig virksomhed (2007- )

– Byggefaglig konsulent for Statens Kunstfond (2012- ). Understøtter, budgetterer og fører tilsyn med kunstneres opgaver – støttet af Statens Kunstfond – i det offentlige rum

– Skitsering, projektering og fagtilsyn på diverse om- og tilbygninger (2007- )

– Skitsering, forhandling, projektering og tilsyn med lejlighed, kontor og showroom ved Luzernsøen, Schweiz (2012- )

– Ombygning af Århus Friskole, myndighedsbehandling, projektering, udbud og projektstyring (2012) (udført i samarbejde med Anders Strange Hansen)

– Skitsering, projektering og fagtilsyn, Villa Christensen i Risskov (2012-2013) (udført i samarbejde med Anders Strange Hansen)

– Skitsering, projektering og fagtilsyn, Sommerhus i Gl. Skagen (2012- )

– Skitsering af sommerhus i Tversted (2012-)

– Bygherrerådgivning for plejecenteret Lions Park Birkerød i forbindelse med ombygning og udvidelse af antal boliger og servicearealer. Programmering med personale, lokalplanarbejdet,

   udbudsmateriale gennemførelse af totalentreprise-konkurrence, udbud af indretning og møblering, bygherretilsyn m.m. (2009 – 2016) (udført i samarbejde med Anders Strange Hansen)

– Skitsering, projektering og fagtilsyn, Villa Lindberg i Risskov (2009-2015)

– Skitsering, projektering og fagtilsyn, Villa Pontoppidan i Risskov (2009 -2011)

– Bygherrerådgivning for plejecenteret Lions Park Frederiksborg i forbindelse med ombygning og udvidelse af antal boliger og servicearealer. Programmering med personale, udbudsmateriale,

   gennemførelse af totalentreprisekonkurrence, bygherretilsyn m.m. (2008 – 2011) (udført i samarbejde med Anders Strange Hansen)

– Udvikling og design af decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding til boliger, kontorer, institutioner og skoler i samarbejde med ventilationsfabrikken Turbovex (2007 – 2010).

– Løbende undervisning og gæstekritik på Arkitektskolen i Aarhus, 4. og 9. semester studerende (2007 - 2010)

– Forelæsninger og foredrag om varierende relevante emner i forhold til arkitektfaget. Arkitektskolen i Aarhus, Danoline, Junckers, Realkredit Danmark. (2007-)

– Skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn, Villa Lunden i Suldrup (2008-2009)

– Skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn, 2 sommerhuse i Tørresø (2007-2009)

– Skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn, Villa Skou i Vedbæk (2007-2009)

– Skitsering, projektering, udbud og fagtilsyn, Villa Stæhr i Aars (2007-2008)

– Etablering af selvstændig tegnestue i 2007

 

Arkitektgruppen Aarhus / Arkitema (1989-2007)

– Boligbyggeri på Frederiksberg, Dirch Passers Allé, 97 boliger, ca. 10.000 m²; projektleder (2007)

– Boligbyggeri i Ballerup, 79 boliger, ca. 9.000 m²; projektleder (2006)

– Boligbyggeri i Ørestaden København, Ørestad City Park, 182 boliger, ca. 18.000 m²; projektleder (2005)

– Arkitemas projektleder i et længerevarende samarbejde med Pension Danmark Ejendomme om procesarbejde i forb. med opførelse af boligbyggeri; programmering af opgaverne og samarbejdet,

   projektledelse (2005–2007)

– Havneparken, Højhus i Vejle, ca. 10.000 m²; projektleder (2005)

– Vinderforslag i grundkøbskonkurrence om tæt-lav bebyggelsen Torup Bakker, Hedensted Kommune; sagsarkitekt (2004)

– PSG, kontordomicil, København, ca. 15.000 m²; sagsarkitekt (2004)

– Canon, Søborg, Kontordomicil, ca. 7.200 m²; projektleder (2002)

– Tuborg Nord, Company House, Hellerup, 16.000 m² (2002)

– PPU-projektet Vognfjederen, Gentofte, 67 boliger og fritidsklub, projektleder og projekteringsleder; pro-grammering af opgaven (1999)

   (samarbejde med Anders Strange Hansen, som varetog projektledelsen for Rambøll)

– Skovgade, Middelfart, 80 stk. ældreboliger og aktivitetscenter, 7.500 m²; projektleder og projekteringsleder; programmering af opgaven (1997-1998)

– Næshøjvej, Harlev, 25 stk. træhuse i massivtræ konstruktion, 2.500 m² (2000), sagsarkitekt

– Projekt Renovering for Bygge- og Boligstyrelsen: Renovering af etageejendom i Kielce, Polen, 3.000 m² (1998); projektleder

– Ane Katrines Vej, Frederiksberg, 67 stk. etageboliger, 5.500 m² (1997); projektlederprojektleder

– Plejehjemmet Dalvangen, Glostrup, Udvidelse, 3.500 m² (1997); projektleder

– Lindenberg Süd, Neubrandenburg, 60 stk. sociale boliger, 5.000 m² (1996); projektleder

– Plejehjem Lettewitz, Tyskland, 3.823 m² (1995); projektleder

– Plejehjem Gerbsted, Tyskland, 3.824 m² (1994); projektleder

– Ansvarlig for firmaets projekter i udlandet (1991-1996)

– Granhegnet, Greve, 80 tæt-lave almene boliger (1992-93); sagsarkitekt

– Admiralparken, Solrød, ca. 69 almene boliger (1991); sagsarkitekt

– Boligbebyggelsen Lærkehegnet, Greve, sagsarkitekt (1990)

– Skårupvej, Hvidovre 150 stk. tæt-lave almene- og andelsboliger; projektleder (1989)

 

Udviklingsprojekter

–  Proces- og Produktudvikling i byggeriet, Vognfjederen, Vangedevej, Gentofte, 67 boliger samt fritidsklub, ca. 5.000 m² (1999); projektleder, projekteringsleder

–  Social Care Center, Bratislava, Slovakiet, 5.000 m² (1995); skitseprojekter

–  Social Care Center, Riga, Letland, 5.000 m² (1994); skitseprojekter

 

Undervisning

– Undervisning og bedømmelse ved Arkitektskolen i Aarhus (2000- )

– Kursusleder ved Arkitektskolen i Aarhus' efteruddannelse (1997-2000), Tre 4-måneders forløb af efteruddannelseskurset ”Arkitekturens Praksis”