ARKITEKT PER DYBRO

ARKITEKTUR

Statens Kunstfond

Per Dybro har siden 2012 fungeret som Byggefaglig Konsulent for Statens Kunstfond i forbindelse med Kunstfondens engagement i kunstprojekter i det offentlige rum.

Per Dybro varetager rollen som rådgiver for Kunstfonden og de udvalgte kunstnere til sikring af opgavernes gennemførelse til aftalte pris og tid.

Rådgivningen omfatter bistand ved metode- og materialevalg, budget- og tidsplanlægning, myndighedsbehandling, kontrahering med underentreprenører, tilsyn med opgavens udførelse, afslutning og udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesvejledning.

BYGHERRERÅDGIVNING

STATENS KUNSTFOND

 

UNDERVISNING