ARKITEKT PER DYBRO

ARKITEKTUR

Undervisning

Per Dybro har i flere perioder været tilknyttet Arkitektskolen i Aarhus som underviser.

 

I perioden 1997-2000 var Per Dybro kursusleder på Arkitektskolens Efteruddannelse på kurset "Arkitekturens Praksis". Et 4-måneders fuldtidskursus, rettet mod arbejdsløse arkitekter til indførelse i arkitektfagets mangeartede discipliner i forbindelse med gennemførelse af byggeri. Per Dybro agerede i kursusforløbene som kursisternes daglige tegnestueleder og planlagde desuden kursusforløbets opgave, indkaldte forelæsere og ingeniørassistance – for at skabe en tegnestuehverdag så tæt på virkeligheden som muligt.

BYGHERRERÅDGIVNING

STATENS KUNSTFOND

 

Per Dybro var i kursusforløbene halvtidsansat på Arkitektskolen – sideløbende med sit arbejde som projekterende arkitekt hos Arkitektgruppen Aaarhus/Akitema. Der blev under Per Dybros ledelse gennemført tre 4-måneders kursusforløb.

 

Per Dybro har gennem årene i vekslende perioder – mest i kortere forløb på specifikke opgaver – fungeret som underviser på Arkitektskolen. Indsatsen har været spredt på mange forskellige afdelinger og årgange – og har spredt sig over forelæsninger om specifikke emner, tegnebordsundervisning af studerende og afgængere, og deltagelse i projektkritik ved semesterafslutninger.

UNDERVISNING